Xem phim hoạt hình

Phim Hoạt Hình Biệt Đội Thép

Biệt đội thép tập 23b: Robot hợp nhất.
Lượt xem: 44583 - 31/10/2014 09:49:56
Do nhiều lần vi phạm tiến sĩ Jack đã được liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm nhất toàn cầu còn Tuyết bị truy lã.
Biệt đội thép tập 23a: Robot hợp nhất.
Lượt xem: 32346 - 31/10/2014 09:39:46
Cuối cùng tiến sĩ Jack đã nghiên cứu thành công được robot năm hợp nhất, giúp biệt đội thép đánh bại robot của người ngoài hành tinh.
Biệt đội thép tập 22b: Kế hoạch bị ngừng lại
Lượt xem: 15438 - 24/10/2014 09:29:58
Tiến sĩ Jack đã có ý tưởng về ngoài máy 5 hợp nhất và cách làm cơ bản nhưng không có nguyên liệu thép biến hình và hệ thống định vị đám mây khiến ông không tiếp tục nghiên cứu được.
Biệt đội thép tập 22a: Kế hoạch bị ngừng lại
Lượt xem: 10393 - 24/10/2014 09:44:48
Trong thời gian điều tra biệt đội thép không được sử dụng vũ khí áo giáp biến hình cùng với robot biến hình hay điều tra kế hoạch săn sói xám nếu không sẽ bị ngồi tù.
Biệt đội thép tập 21b: Loại bỏ kẻ yếu.
Lượt xem: 11133 - 16/10/2014 10:12:19
Chúa tể bóng đêm bị biệt đội thép đánh bại nên khởi động chương trình tự hủy của căn cứ của mình ở thành phố sa mạc.
Biệt đội thép tập 21a: Loại bỏ kẻ yếu.
Lượt xem: 10873 - 16/10/2014 10:37:09
Chúa tể bóng đêm cho mình là một đại anh hùng và muốn xây dựng lại trật tự mới cho trái đất nên loại bỏ những kẻ yếu, chiêu tài người mạnh.
Biệt đội thép tập 20b: Giải cứu con tin.
Lượt xem: 8358 - 11/10/2014 09:09:37
Lửa đỏ một mình đến căn cứ của người ngoài hành tinh để trao đổi con tin. Cứu được Nắm đấm sắt, bảo vệ được bằng chứng và tiêu diệt được Năn sắt.
Biệt đội thép tập 20a: Giải cứu con tin.
Lượt xem: 6011 - 11/10/2014 09:44:19
Nếu trong sáng mai biệt đội thép không có bằng chứng chứng minh sự tồn tại căn cứ của người ngoài hành tinh sẽ chấp dứt kế hoạch săn sói xám, giải tán biệt đội thép.
Biệt đội thép tập 19b: Như nước với lửa.
Lượt xem: 7766 - 07/10/2014 10:23:01
Chúa tể bóng đêm đã bắt được Nắm đấm sắt và uy hiếp Lửa đỏ nếu không mang bằng chứng quay trở lại thì giết chết Nắm đấm sắt.
Biệt đội thép tập 19a: Như nước với lửa.
Lượt xem: 8132 - 07/10/2014 09:19:43
Chúa tể bóng đêm ra lệnh cho thuộc hạ sử dụng tên lửa rắn đuôi chuông và áo giáp hạng nặng để tiêu diệt biệt đội thép.
May bay dieu khien tu xa, Tải game điện thoại, lá số tử vi, truyen cuoi, máy bay cánh bằng